Truy cập nội dung luôn

Quyết định 1345/QĐ-TTCP năm 2015 công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

1345/QĐ-TTCP
27/05/2015
Quyết định
Khác
Thủ tướng Chính phủ Huỳnh Phong Tranh
 
Mới
 

Chi tiết văn bản

Tập tin đính kèm