Truy cập nội dung luôn
Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1345/QĐ-TTCP Quyết định 1345/QĐ-TTCP năm 2015 công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ 27/05/2015
40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 18/12/2013
54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 21/12/2012